Jaunie termini

 

 

12. septembrī notika šīs sezonas pirmā LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā komisijas vadītājs kopīgi ar telekomunikāciju nozares speciālistiem nosaka tālākās komisijas darba organizatoriskās vadlīnijas, cenšoties maksimāli pilnveidot komisijas darba efektivitāti un pieņemto terminu kvalitāti.

 

Tā kā saņemtas iebildes pret iepriekšējā sēdē pieņemto TTC terminu latviskojumiem, vēlreiz atgriežamies pie tiem.

 

Izraisījās diskusijas par četru terminu – teleworking, homeworking, remote working un telecommuting – savstarpējo saistību un latviskošanas iespējām. Tika konstatēts, ka pēdējie trīs termini ir termina “teleworking” dažādi izpausmes veidi. Terminam  “teleworking” tiek piekārtots latviskais ekvivalents tāldarbs, tālstrādāšana.

 

Terminu “homeworking” iesaka tulkot kā mājdarbu, terminu “remote working” – kā attāldarbu, bet, tā kā ceturtajam terminam “telecommuting” īsti piemērotu latvisko ekvivalentu neizdodas atrast ( piedāvātais termins “tālsadarbe” negūst vispārēju atbalstu), pie šo terminu veidošanas, cenšoties piemeklēt arī tiem atšķirīgus skaidrojumus, apakškomisijai vēl jāatgriežas.   

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

European Conference of Postal and Telecommunication Administrations

Eiropas Pasta un telekomunikācijas administrāciju konference

 

*

low data rate land mobile satellite earth stations

 

maza datu pārraides ātruma sauszemes mobilās satelītu Zemes stacijas

 

satellite earth station equipment

satelītu Zemes stacijas iekārta

 

satellite earth stations and systems

satelītu Zemes stacijas un sistēmas

 

telecommunications administration

telekomunikācijas administrācija

 

optical digital output connector port

optiskās ciparu izejas pieslēgvieta

 

Customer Proprietary Network Information(CPNI)

tīkla klienta personālinformācija

 

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas