Jaunie termini

 

 

25. aprīlī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā tiek pieņemti divi termini, kurus izveidot lūdzis kolēģis no Zemkopības ministrijas (sk. sarakstu). Šo terminu saīsinātie nosaukumi netiek akceptēti.

 

Pēc intensīvas domu apmaiņas par termina „appliance” latviskā ekvivalenta izveidošanu – vai to saukt par „ierīci” vai „lietojumierīci” – komisija tomēr vienojas, ka atbilstošais latviskais termins būs „ierīce”, jo katrai ierīcei ir paredzēts noteikts lietojums.

 

Komisija izskata arī modificēto sarakstu ar atslēgvārdu „multiplex”. Saraksts, kura sākotnējā variantā bija ietverti telesakaru termini, ir papildināts ar informācijas tehnoloģijas terminiem, kuriem ir tas pats atslēgvārds, bet lietojumi un arī latviskais ekvivalents ir atšķirīgi. Par vairāku terminu traktējumu vienā vai otrā nozarē komisijas locekļiem rodas domstarpības, tādēļ nolemts līdz nākamajai sēdei izstrādāt un saskaņot konkrētu terminu skaidrojumus.

 

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

Appliance

ierīce

*

Electronic Document Management System  

elektronisko dokumentu pārvaldības sistēma

 

Electronic Record Management System        

elektronisko ierakstu pārvaldības sistēma

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas