Jaunie termini

 

 

11. aprīlī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes sākumā V.Skujiņa informēja komisijas dalībniekus par starptautisko terminoloģijas konferencei „Terminoloģija 3. gadu tūkstoša sākumā”, kas notiks no

7. līdz 9. oktobrim Viļņā. Konferences rīkotāji ir Lietuviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļa un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta Terminoloģijas nodaļa.

 

Nākamais darba kārtības punkts – izskatīt terminu sarakstu, kura atslēgvārds ir „multiplex”. I.Jēkabsona k-gs izskaidroja pārējiem komisijas locekļiem vārda dažādos lietojumus: to tekstā var sastapt gan kā īpašības vārdu, gan darbības vārdu, gan lietvārdu. Tādēļ pamatvārda nostiprinātie latviskie ekvivalenti ir šādi:

multiplex               blīvēts, multiplekss  (īpašības vārds)

                              blīvēt, multipleksēt (darbības vārds)

                              blīvēšanas sistēma, multiplekss (lietvārds)

 

 

Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

code division                                      

koddale

*

code division multiple access (CDMA) 

koddales daudzpiekļuve

 

 

code division multiplexing (CDM)     

koddales blīvēšana//koddales multipleksēšana

 

demultiplexer

atblīvētājs//demultipleksors

 

demultiplexing

atblīvēšana//demultipleksēšana

 

DVB-T multiplex

DVB-T programmu bloks

 

frequency division

frekvenčdale

 

frequency division multiple access (FDMA)

frekvenčdales daudzpiekļuve

 

frequency division multiplexing (FDM)     

frekvenčdales blīvēšana//frekvenčdales multipleksēšana

 

multiple access                                   

daudzpiekļuve

 

multiplexer

blīvētājs//multipleksors

 

multiplexing

blīvēšana//multipleksēšana

 

orthogonal frequency division  multiplexing (OFDM)  

ortogonālā frekvenčdales blīvēšana//ortogonālā frekvenčdales multipleksēšana

 

time division                                      

laikdale

 

time division multiple access (TDMA) 

laikdales daudzpiekļuve

 

 

time division multiplexing (TDM)     

laikdales blīvēšana//laikdales multipleksēšana

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas