Jaunie termini

 

 

14. februārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēde sākās ar diskusiju par termina “traffic” traktējumu telekomunikācijās un datorzinātnēs. Katrā no šīm nozarēm termins “traffic” tiek izmantots atšķirīgi, tāpēc tā lietojumiem jāizveido dažādi latviskie ekvivalenti. Komisija nolēma telesakaru nozarē terminu “traffic” tulkot kā noslodzi, bet datorzinātnēs šim terminam atbilstoši skaidrojumiem pagaidām pretstatīt divus terminus: datplūsma un datapjoms. Ja tiks iesūtīts skaidrojums arī šī termina trešajam lietojumam, kas saistīts ar tīmekļa vietņu apmeklētību, iespējams, tiks akceptēts arī latviskais termins apmeklētība.

 

 

1. Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

erlang

erlangs

*

Digital Enhanced Cordless Telecommunications  (DECT)                                               

uzlabotā ciparu bezauklas telekomunikācija//standarts DECT, DECT

 

frequency-hopping                                       

frekvences lēkāšana

 

incoming traffic                                            

ienākošā noslodze

 

Media Gateway Control Protocol (MGCP)  

vides vārteju vadības protokols//protokols MGCP

 

outgoing traffic                                                   

izejošā noslodze

 

overflow traffic

pārsniegtā noslodze

 

traffic carried

apkalpotā noslodze

 

traffic intensity

noslodzes intensitāte

 

traffic offered 

piedāvātā noslodze

 

traffic volume

noslodzes apjoms

 

VoIP

IP balss pārraide//VoIP

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas