Jaunie termini

 

 

31. janvārī notika LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Telekomunikāciju speciālisti bija sagatavojuši ļoti apjomīgu sarakstu ar atslēgvārdu “traffic”, tomēr skaidrojumi angļu valodā sniegti tikai daļai terminu. Izraisījās plaša diskusija par pamattermina “traffic” saturu un lietojumiem. Tika nolemts, ka TDG izstrādās termina “traffic” pilnīgāku skaidrojumu, kas atvieglos šī termina šķirkļu kopas izveidi.

 

 

1. Tika apstiprināti šādi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

electronic pen                                                    

elektronisks zīmulis

*

exception

izņēmums

 

exception condition

izņēmuma nosacījums

 

exception handler                                              

izņēmuma apdarinātājs

 

fatal exception                                                  

fatālais izņēmums

 

fatal exception error                                         

fatāla izņēmumkļūda

 

hyperthreading

hiperdzīslošana

 

Internet appliance

interneta ierīce

 

multithreading

vairākdzīslošana

 

pen computer                                                     

irbuļdators

 

stylus

irbulis

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas