Jaunie termini

 

27. septembrī notika kārtējā LZA terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas un telekomunikācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde.

 

Sēdes pirmā daļa veltīta diskusijām: vai terminus "flow" un "stream" traktējumā var atzīt par sinonīmiem. Komisijas lēmums tiek pieņemts balsojot – arī turpmāk terminu "stream" latviski tulkot kā "straumi", terminu "flow" kā "plūsmu".

 

 

1. Dažiem iepriekš pieņemtajiem terminiem tiek mainīti to latviskie ekvivalenti:

 

Angliski

Latviski (iepriekš)

Latviski (tagad)

click stream

klikšķstraume

klikšķu secība

job stream

darbu straume

darbu secība

MIMD,

Multiple Instruction stream, Multiple Data stream

 

MIMD arhitektūra,

daudzu instrukcijplūsmu un daudzu datplūsmu arhitektūra

MIMD arhitektūra,

daudzu instrukcijstraumju un daudzu datstraumju arhitektūra

SIMD,

Single Instruction stream, Multiple Data stream

SIMD arhitektūra,

vienas instrukcijplūsmas un daudzu datplūsmu arhitektūra

SIMD arhitektūra,

vienas instrukcijstraumes un daudzu datstraumju arhitektūra

stream–oriented file

straumes orientēta datne

straumdatne, straumfails

 

2. Tiek pieņemti divi jauni termini:

 

Angliski

Latviski

Definīcija

hanging indent

pārkares atkāpe

*

hanging paragraph

pārkares rindkopa

 

 

*Definīcijas vēl tiek izstrādātas