Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Re: Kāpēc vēl joprojām nav tulkojuma "net present value" (svarīgs ekonomikas termins)?
Autors: VIESIS
Datums: 1/13/2006

Ekonomikas un finanšu vārdnīcā, ko 2003. gadā izdeva Norden AB, termins ir tulkots šādi: "tīrie diskontētie ienākumi; tīrā pašreizējā vērtība".