Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Re: mmmmm...
Autors: d.skarbovskis@next.magazine.lv
Datums: 5/26/2003

Svešvārdu vārdnīca. Jumava - Izcelsme - skatīt sub.. + latīņu stratum ‘slānis’.
- 1. filoz. Visu lietu, procesu un parādību kopīgais materiālais pamats.
- 2. Pamats (viela vai priekšmets), pie kā piestiprinās augi vai dzīvnieki; mikroorganismu augšanas vide (barotne); arī mākslīgā augsne dārzkopībā.
- 3. lingv. Pēdas, ko ienācēju valodā atstājusi kādreizējo vietējo iedzīvotāju valodas ietekme; sal. adstrāts, superstrāts.