Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: dzīvesziņa
Autors: VIESIS
Datums: 7/7/2012

Sakiet lūdzu, kā tulkot krievu valodā vārdu "dzīvesziņa"? Var būt мировоззрение?
(No Skudras vārdnīcas: IDEÓLŌĢIJA, L., pólitisko, tiesisko, mórālo, estētisko, filózōfisko uzskatu sistēma, kas ir
pamatā pólitiskas vai sabiedriskas darbības prógrammām un vairāk vai mazāk atspoguļo kādas
grupas vai šķiras ideālus un intereses, # Izkaisītās latviešu tautas garīgo un kultūras dzīvi šodien
ietekmē daudzas svešas strāvas un ideólōģijas, kas nav labvēlīgas latviešu DZĪVESZIŅAS un tradīciju
uzturēšanai. Padomju Krievija izveidoja Padomju Savienību, kur óficiālā ideólōģija bija kómunisms,
kas iespiedās visās dzīves jomās. Jau toreiz interesējos par pólitiskajām ideólōģijām un
valsts pārvaldi.