Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Vai angļu 'time' latviski ir 'ilgums'
Autors: VIESIS
Datums: 1/23/2003

Skatījos 03.01.2003. jaunos terminus, un man radās pārdomas par vārda 'time' tulkojumu/lokalizējumu. Piemēram 'call release time'='izsaukuma atbrīvošanas ilgums'.

Gan angliskais 'time', gan latviskais 'laiks' ir semantiski ļoti daudznozīmīgi jēdzieni. Tas ir sinonīms gan vārdam moments, gan ilgums, gan vēl citiem.

Angliskajam terminam 'call release time' pricipā var būt arī vairākas nozīmes angliski - 'call release moment' un 'call release duration'. Pieļauju, ka angliski time tiek lietots abos gadījumos, īpaši neiediļinoties katras konkrētās situācijas semantikā. Bet pieņemtais latviskais termins ir lietojams tikai tad, ja angliskais time semantiski nozīmē 'duration'.

Tāpēc mans ieteikums, gadījumos, kad angliskais vārds ir daudznozīmīgs, latviskojot arī vēlams izvēlēties daudznozīmīgu vārdu, lai latviskais termins nebūtu ar šaurāku lietojumu kā angliskais.
Citādi, ja, tulkojot tekstu, grib strikti ievērot pareizu terminoloģiju, var rasties grūtības, jo latviskais termins ir ar šaurāku lietojumu kā angliskais.