Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Vai "paralēls" latviski ir "līdzteku"?
Autors: torero@apollo.lv
Datums: 2/11/2007

Endzelīna vārdnīcā ir šādi izteicieni:

● šis ceļš iet līdztekām ar jūŗas krastu
● līdztekus tam iet arī patstāvīga strāva
● līdzteku līnijas