Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Vai "rezerve" latviski ir atsargs?
Autors: torero@apollo.lv
Datums: 2/10/2007

Esmu atradis Endzelīna vārdnīcā šādus izteicienus:

● ar divi aiŗiem vien nekad nedrīkst braukt jūŗā; otri pāŗi jāņem līdz atsargam
● mēs kaudzes sienu pārdevām, bet to, kas pūnī, paturējām atsargam
● ja neiznāk ar vienu, vai otru (precinieku), paliek trešs un ceturts atsargam

Ja "atsargam" nozīmē "rezervei", tad vārdam "rezerve" būtu jāskan "atsargs", vai ne?