Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Aizmirstais locījums? (Aditīvs)
Autors: torero@apollo.lv
Datums: 2/10/2007

Vepsu valodā ir 22 locījumi. Viens no tiem ir Aditīvs, kas norāda uz kustību kādā virzienā. To noskaidrojot, es atcerējot, ka arī latviešu valodā ir daži vārdi ar līdzīgu nozīmi - augšup, lejup, mājup, kalnup, šurp, turp, kurp.

Es vēl padomāju, ka būtu jauki, ja būtu šāds locījums būtu arī latviešu valodā un varētu teikt nevis "uz kreiso pusi" vai "pa kreisi", bet "kreisup", tāpat - labup, centrup, pilsētup, utt.

Bet lasot vienu grāmatu, es atradu vārdu "galvup". Parastā vārdnīcā šāda nav. Bet lūkojot Endzelīna vārdnīcā es atradu "zilus brīnumus":

ārup (prieks lauztin laužas ārup)
ceļup (doties ceļup, gribu laisties ceļup)
galvup
iekšup
malup (atnāca viņas māte un, pasaukusi meitu malup, ņēmās to izvaicāt)
mežup (abi devās mežup)
otrup (ar visu zirgu grozās vienup otrup kâ tranis; kad senatnes veltījamie veļi ir tagadnes drūmīgie velni, tad otrup uzmācas jautājums, kas tagadnes elki bijuši senatnē)
priekšup (mēs pavirzījāmies priekšup)
skolup (gāja skolup)
vienup (šurpu turpu dēlis līkst, vienup otrup kāpj un slīgst)
vīrup (viņa gaida, vai nevarētu kur iziet vīrup)
zemup (likumi visām saknēm pavēl doties zemup, bērza zari līka zemup)

Sanāk, ka arī latviešu valodā ir Aditīvs.