Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Stream -- 'plūsma', 'straume' vai cits vārds
Autors: Eduards
Datums: 5/24/2002

Stream -- 'plūsma' vai 'straume', vai 'virkne', vai 'secība'?

Piemēri no Latviešu valodas vārdnīcas:
Beta daļiņu plūsma.
Vārstulis ūdens, gaisa, gāzu u. tml. plūsmas regulēšanai cauruļu sistēmā.
Fotonu plūsma.
Izplatīt (ko) strāvas, spēcīgas plūsmas veidā.
Ātra elektronu plūsma, ko izstaro katods.
Ierīce šķidruma vai gāzes plūsmas regulēšanai no cauurļvada vai trauka.
Blīvs starojums, (daļiņu) plūsma kādā virzienā.
Ar redzi uztveramo elektromagnētisko viļņu plūsma.
Reaktīvais dzinējs, kurā enerģiju rada jonu plūsma.
Plūsmas metode rūpniecībā


Kā redzam, tehniskajās zinātnēs viennozīmīgi lieto "plūsma". Nekad neviens neteiks "elektronu straume", ne arī "datu straume". Arī krievu ABBYY vārdnīcā pirmā nozīme vārdam stream ir 'potok', nevis 'techenie'.

Oxford English Dictionary vēl pavēsta, ka stream n. 6. fig. a. In various applications, e.g.: A continuous flow of discourse, words, or of time; a continuous series of testimonies, events, or influences tending in one direction; an outflow (of beneficence, etc.), an influx (of wealth, revenue). -- secīgu notikumu virkne (attiecas, piemēram, uz clickstream).


Attiecīgi būtu jāpārveido:
Active Streaming Format -- aktīvās plūsmas formāts (noteiktā galotne)
clickstream -- klikšķu plūsma (neveikls atveidojums), klikšķu secība (tas atbilstu jēgai)
data stream -- datu plūsma
job stream -- darbu plūsma (neveiksmīgs, bet mēdz lietot), darbu secība
MIMD, Multiple Instruction stream, Multiple Data stream -- MIMD arhitektūra, daudzu instrukcijplūsmu un daudzu datplūsmu arhitektūra
(šis variants jau ir vārdnīcā, tikai neredzu vajadzību veidot salikteņus 'instrukcijplūsma' un 'datplūsma')
Nearest Active Downstream Neighbor -- tuvākais aktīvais saņemošais kaimiņmezgls
Nearest Active Upstream Neighbor -- tuvākais aktīvais sūtošais kaimiņmezgls
Real Time Streaming Protocol -- reāllaika plūsmas protokols (nevis 'plūsmošanas')
Single Instruction stream, Multiple Data stream -- SIMD arhitektūra, vienas instrukcijplūsmas un daudzu datplūsmu arhitektūra (šis variants jau ir vārdnīcā)
Stream -- plūsma
stream-oriented file -- plūsmai piemērots fails, plūsmai piemērota datne ('orientēta datne' laikam ir pārpratums)
streamer, streaming tape drive -- strīmeris (un lūdzu izmetīsim to 'straumdzinis', jo nekādu plūsmu/straumi tā iekārta nedzen...)
streaming -- plūsmas pārraide; apz. plūsmas
streaming audio -- plūsmas audio
streaming data -- plūsmas dati
streaming video -- plūsmas video

Eduards